Picture


Двата романа "Преди да замлъкна" и "Дъщерята на реките" един до друг в бразилска книжарница. Вторият роман на Илко Минев все още заема важно място в класацията за книги "Десетте най" в бразилските книжарници. 

 

Ilko Minev